Monday, August 13, 2012

OBJEKTIF PROGRAM


·  Memberi kesedaran kepada murid tentang kepentingan kitar semula untuk menjamin kelestarian alam sekitar.
·  Memberi pendedahan kepada murid tentang kegunaan bahan kitar
semula untuk dijadikan produk rekacipta yang menarik.
·  Melahirkan murid yang kreatif dalam menghasilkan produk rekacipta
 daripada bahan kitar semula.

No comments:

Post a Comment